Get Adobe Flash player

Úvod

Otevřená OKNA, z. ú.

IČO: 266 33 582

Číslo účtu: Sparkasse 5000025980/7940

Web: http://okenko.eu

Tel: 724 594 724

Sídlo: Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Datová schránka: wt74y6i

Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

U MV ČR jsme byli registrováni dne 9. 6. 2003.

Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením,jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci….

Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle.

Činnosti Otevřených OKEN, z. ú.:

  • Chráněné dílny – zaměstnávání lidí s handicapem v Komunitním centru Okénko. Nabízíme práci v pěti chráněných dílnách.
  • Sociální služby – sociálně terapeutická dílna Okénko a chráněné bydlení v Jindřichově Hradci.
  • Volný čas a dobrovolnictví – program Pět P, sportovní klub Kapři, D-Klub, dětský klub Růžička a klub Školáci.
  • Pobytové akce – tábory pro děti s handicapem, rekreační pobyt pro dospělé osoby s handicapem.
  • Doplňkové aktivity – vzdělávání týmu Oken, knihovna a půjčovna pomůcek.
  • Mimořádné aktivity -projekt  Šance pro každého – podpora dětí a dospívajících s cílem rozvinout a posílit jejich dovednosti a schopnosti důležité pro život.

Nahlédněte do Okénka Klíčovou dírkou

“Člověk je šťasten tehdy, když má co dělat v co doufat a koho milovat”.
Viktor Emanuel Frankl

Program Otevřených OKEN, z. ú.:

Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí.

Podpora aktivního způsobu života osob s handicapem

Pořádání osvětových akcí, seznamujících širokou veřejnost s problematikou života zdravotně postižených lidí.

Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem.

Vyhledávání odborných kontaktů.

Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální.

Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy.

Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými členy.

Pořádání benefičních akcí.

Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci.

Zaměstnávání osob s handicapem.

Poskytování sociálních služeb.