Get Adobe Flash player

VIKINGOVÉ Z PLUHU

ČERVENEC 2010

Byl krásný letní den, nebe modré, nikde žádný mráček a v naší zemi vládl boj a hašteření.
Tlupa mladých Vikingů byla vyhnána ze své rodné vesničky krutým vládcem a hledalo nové místo
k usídlení. Po horkých dnech spatřili vyprahlí Vikingové další kmen jejich druhu. Požádli o pomoc
a po dlouhém a pečlivém bádání s hlavními rádci byli přijati mezi nás s podmínkou, že se naučí
naším zvykům, bojovým technikám, vaření a spoustě dalších věcí.
Naše mladá krev byla velice úspěšná ve svém konání. Sami si vyrobili meče a štíty, za
nedlouho se pod velením slavného a všude známého Týhora naučili i základní bojové techniky,
osvojili si základy vaření a kultury vikingských bojovníků. Jedli jsme to, co jsme si sami připravili.
Od prosté česnečky až po úžasně voňavé a dobré prasátko. Všichni jsme k vaření připojili svou
pomocnou sílu a každý den jsme se dosytosti najedli.
Vše vypadalo výborně, přistěhovalci nejevili známky rozdílnosti, když v dáli zavládly
bubny nepřítele toho, co naše mladé vikingy vyhostil z jejich vesničky. Všude zavládl strach a
chaos. Velký Týhor nás ale dobře vycvičil, takže jsme se brzy uklidnili a čekali na příchod šamana,
který nám předurčil vítězný osud. Za soumraku jsme vyrazili do údolí, kde na nás vyběhla spousta
nepřátelských vojsk, jenže netušili, že my máme tajnou zbraň. Týhorovy bitevní formace byly
prostě bezchybné a tím jsme pobili všechna nepřátelská vojska.
Chystali jsme se slavit, když jsme uviděli, že nám jeden z těch barbarů zabil naší milovanou
náčelnici. Vystrojili jsme jí královský pohřeb, oplakávali její smrt a prosili vikingské bohy, aby jí
vrátili život. Vikingští bohové nás vyslyšeli a život naší náčelnici vrátili. Oslavovali a opěvovali
jsme vítězství naším tradičním pokrmem, kančí pečení a písní ( Když se u nás Vikingové poperou ).
Vše dobře dopadlo a dokud nezemřeme, tak tu budeme hodovat a pět oslavné písně dodnes.

Zdraví(ý) dobrovolník

Comments are closed.