Get Adobe Flash player

Knihovna

Knihovna obsahuje cca 150  titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s handicapem, nově  i z oblasti managementu a účetnictví.

Nákup knih byl v uplynulém roce financován z dotace MÚJH,  dotace MVČR, dotace MPSV  a prostředků sdružení. Pravidelně odebíráme periodikum „VOZÍČKÁŘ“ , „Účetnictví pro neziskové organizace“ a časopis „MŮŽEŠ“. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v KC Okénko, kde máme také v zápůjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci v aktivitách KCO.