Get Adobe Flash player

Pomoc náhradním rodinám

Odborná pomoc v krizových situacích náhradním rodinám Jihočeského kraje

Od září 2010 rozšíří občanské sdružení Okna svoji působnost o pomoc náhradním rodinám. Našim cílem je nabídnout odborné zázemí a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. V rámci projektu, který podpořila Nadace Táta a Máma, mohou náhradní rodiče z Jihočeského kraje využívat tyto služby:

Základní sociální poradenství

  • poskytování informací o náhradní rodinné péči a nabídce služeb
    • informace a odkazy na ostatní organizace v sociální síti
    • poradenství při jednání s úřady

Psychologické poradenství a krizová intervence

  • podpora a doprovázení náročnými a krizovými situacemi v životě pěstounské rodiny
  • krátkodobé poradenství s následným doporučením na návazné terapeutické služby, podpora ve vyhledání systematické psychoterapie
  • pomoc hledat změny v rodině, týkající se výchovných a vztahových problémů

Arteterapie

Mezioborová disciplína, která se zabývá výtvarným projevem a jeho vývojovými stádii. Arteterapie má mnoho podob a využívá nepřeberné množství přístupů. Umožňuje nenásilný kontakt odborníka s rodinou a především s dětmi. Rodiny budou mít možnost využívat jak individuální, tak skupinovou terapii.

Respitní (odlehčovací) péči

Cílem odlehčovací služby je krátkodobé zajištění odborné a spolehlivé péče o dítě/děti v náhradní rodinné péči a to s přihlédnutím k individualitě každého dítěte.

Tato pomoc a podpora:

  • odbourává sociální izolaci náhradních rodičů. Náhradní rodiče si mohou na určitý čas odpočinout od náročné péče (relaxace), vyřídit si nezbytné záležitosti (návštěva lékaře, úřadů…), a přitom mít jistotu, že je o dítě odborně postaráno
  • má kladný vliv na sourozenecké vztahy – snížení zátěže, rodiče se mohou věnovat ostatním dětem.

Více informací najdete na www.okna-nrp.cz, případně nás kontaktujte na telefonu: 737 279 280