Get Adobe Flash player

O nás

Občanské sdružení Okna

založili v roce 2003 odborníci, rodiče, nadšenci a dobrovolníci jako odpověď na potřeby rodin, pečujících o děti s handicapem. V letech 2003 – 2007 pracovali zcela dobrovolnicky a zabývali se integrací, popřípadě inkluzí dětí s postižením do škol a do společnosti. Prostřednictvím programu Pět P, SK Kapři a programu HELLP nabízelo dětem a následně i dospělým s handicapem možnost kvalitně trávit volný čas. Prostřednictvím těchto programů se dětem dostávalo a dodnes dostává pocitu potřebnosti, důstojnosti a užitečnosti.

V roce 2005 dostalo sdružení darem dům od Města Jindřichův Hradec, který je opraven a přizpůsoben práci s handicapovanými lidmi. Stavební firmy, dobrovolníci, zaměstnanci, rodiče i přátelé Oken se podíleli v letech 2006 – 2011 na řadě oprav, a to: výměně střešní krytiny, topení, oken, podlahových krytin, elektrických rozvodů; rekonstrukce interiérů ve všech podlažích; vybudování sociálního zázemí, přístavby pro chráněné byty a bezbariérových přístupů do budovy; v okolí okálu byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy pro vysvahování terénu zahrady, pro maximální a bezpečné využití zahrady i lidmi s tělesným postižením; jako poslední byl vybudován zahradní domek s pergolou, pro relaxaci na zahradě v období letních měsíců.

V roce 2007 jsme byli s výše uvedenými úpravami takřka v jedné třetině, avšak podařilo se nám otevřít chráněnou dílnu pro lidi s těžkým handicapem, kteří by neměli možnost uplatnění na otevřeném trh práce.

V roce 2008 jsme zaregistrovali a v lednu 2009 zahájili provoz Sociálně terapeutické dílny „Okénko“, jejíž provoz je z podstatné části dotován Individuálním projektem Jihočeského kraje, následně pak i Ministerstvem práce a sociálních věcí. Základní činnosti jsou uživatelům (kromě zajištění stravy) poskytovány bezplatně, proto je pro naše klienty dostupná, avšak pro poskytovatele komplikovaně ekonomicky udržitelná.

V únoru 2010 jsme vedle chráněných dílen a sociálně terapeutické dílny v Okále zahájili provoz Chráněného bydlení pro 6 klientů ve třech dvoulůžkových pokojích.

Během jednoho roku se kapacity domu i poskytovaných služeb začaly naplňovat a před námi stál úkol pro rok 2012 i léta další. Zodpovědně poskytovat služby, ke kterým jsme se zavázali, a to jak profesionální, tak dobrovolnické. Najít jednotlivým službám svůj svébytný prostor, ekonomické zabezpečení a v dnešním hodnotově pokřiveném prostředí najít tým profesionálů i dobrovolníků, kteří dovedou hodnoty sdružení přijmout, uchovat a předávat dál svým nadšením, životem i prací.

V roce 2012 jsme si splnili jeden velký sen, snad ne příliš pošetili, avšak dlouhletý. S velkou pomocí nadace RBB Invest a Mesady, jsme mohli v květnu 2012 otevřít Prodejní galerii “Okénko” v Růžové ulici v Domě sv. Floriána. Podařilo se nám pro naši věc nadchnout i jiné chráněné dílny, a tak v galerii kromě výrobků chráněné dílny Oken naleznete i výrobky z Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou, Rolničky ze Soběslavi,  jidřichohradecké Bobelovky nebo chráněné dílny z Borovan. V pohodu prodejní galerie si můžete užít ještě více při kávě, kapučínu nebo horkém čaji, který Vám připraví pracovníci s handicapem.

V roce 2012 se též uskutečnilo dlouhodobě připravované a avizované oddělení provozů.

Chráněné bydlení “Okénko” zůstalo Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec. V upravených prostorách je schopno a připraveno poskytovat služby pro 12 lidí s handicapem.

Chráněné dílny i Sociálně terapeutická dílna “Okénko”  jsme přestěhovali do nových na naši míru upravených prostor na Pražské ulici 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec do objektu Gardon INT, s.r.o (bývalá svíčkárna, vazárna).