Get Adobe Flash player

19. 2. 11 Potáborové setkání Útěk z Egypta

V sobotu 19. 4. 2011 jsme se sešli v prostorách Základní školy speciální (Gobelínce), Pod Hradem 124.  Na úvod bych ráda poděkovala Mgr.  Petru Kubešovi, který nám prostory pro naši akci poskytl. Jako obvykle jme, měli k dispozici prostornou relaxační a počítačovou místnost, která je pro nás (k našemu potěšení) rok od roku menší a menší. Považte –  bylo nás tam přes 30 a užívali jsme si kamarádů, se kterými se mnozí z nás potkali poprvé po půl roce.  Skupinu spojovaly společné vzpomínky, umocněné dobrotami od maminek.

Celým potáborovým setkáním se nesl duch klidu, přátelství a sounáležitosti, kdy jakékoliv snahy o organizaci byly spíše narušením harmonie setkání. Přesto jsme setkání zahájili v kruhu o dvou řadách. Pozornost účastníků kruhu i vzpomínání na téma tábora uvedl zpěv táborové hymny. Jednotlivé táborové týmy zalovily v paměti a přednesly své názvy, pokřiky i hesla. Kruh – náš letitý symbol soudržnosti, rovnosti a bezpečí poté dal prostor ke sdílení   novinek, vzpomínek i touhy po opětovném setkání na dalším táboře. Silný zážitek sounáležitosti umocnil plamen svíčky, která putovala z ruky do ruky a sdílení dávala potřebný klid. Dostalo se i na vytoužené video plné táborových zážitků, při kterém si každý vybavil konkrétní prožité události. Pak už nebylo možné pokračovat jinak, než hromadným povídáním, doplněným pojídáním toho, co kdo přinesl. Bylo velmi mnoho témat pro vyprávění, i velmi mnoho kulinářských skvostů, kterými pečlivé maminky účastníků podepřely tento výjimečný „mejdanem“. Rodičové – děkujeme!

Chtěla bych moc a moc poděkovat všem, kteří přišli, protože tohle jsou chvíle, které zahřejí a dodávají síly do další práce celému dobrovolnickému týmu. Možnost být s Vámi všemi je neocenitelná.

Chtěla bych moc poděkovat za nádherné sestříhání videa Ivanovi Jůnovi, který podklady sestříhal v neuvěřitelně krátkém čase ve vysoké kvalitě a s neuvěřitelnou citlivostí pro okamžik a událost na pásce. Dalším mužem videa je Milan Šnorek z Českých Budějovic – tento pro mnohé z Vás skrytý muž udělal velmi důležitou věc- vypálil nám dal data z PC na DVD – tedy na tu malou kulatou věc, kterou již většina z Vás může doma pouštět na svém přehrávači.

Děkovala jsem dvěma mužům, za jejichž pomoci vzniklo video. Proto děkuji i třem + 1 ženám díky kterým vzniklo potáborové setkání. Laděnce a Terezce, které vymýšlely hry, pro chvíle zpestření a zábavy. Míše Jůnové,která svému  šikovnému muži, vytváří tak kvalitní zázemí, že přežije i týden, kdy Ivan není rodině k dispozici, protože stříhá video.  +1 Draze Blažkové, která zařídila, abychom měli zázemí pro akci.

Na další tábor se těší a s chutí ho připravuje

Majka Mottlová

Comments are closed.