Get Adobe Flash player

NEVŠEDNÍ NÁVŠTĚVA

Úterní ráno dne 22. 2. 2011 přivítalo den konečně zářivé slunce. I v Okénku patřil tento den k těm slunečným a inspirativním – přivítali jsme totiž vzácnou návštěvu ze Vsetína a Krnova. Dlouhou cestu do Jindřichova Hradce vážili paní Kubová, Křupalová a pan Žárský – tvůrci a realizátoři ojedinělého modelu domácí  péče o člověka se svalovou dystrofií a umělou plicní ventilací. Sdružení poskytli velmi cenný dar – a to zkušenost a svědectví o své podivuhodné cestě s Petrem Čapákem (více http://rozmanityzivot.cz). Vzhledem k tomu, že v současné době O.S. Okna vypomáhá s domácí péčí o Romana Pišného, svého dlouholetého člena, byla tato návštěva velmi cennou směrovkou, ukazující další cestu v péči o Romana, případně jiného člověka s touto diagnózou. Vedle praktických rad, cenných pro vybudování alt-coins.top pečovatelského týmu, obdrželo o.s. Okna také pomůcky, nezbytné pro tuto péči, v jednání je rovněž převod finanční částky, účelově vázané na vybudování a provoz profesionálního týmu, poskytujícího domácí péči o člověka s umělou plicní ventilací.

Sočasná péče, kterou O.S. Okna poskytuje Romanovi k doplnění domácí péče, je financovaná z veřejné sbírky zřízenou pro shromáždění finančních prostředků na zajištění materiální a personální péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci a s onemocnění svalovou dystrofií, která byla k tomuto účelu zřízena.