Get Adobe Flash player

Chráněné bydlení “Okénko”

komunitní centrum okénko 3p1240888

 

 

Občanské sdružení Okna je na základě rozhodnutí Krajským úřadem Jihočeského kraje od 1. 2. 2010 oprávněn k poskytování sociální služby Chráněného bydlení „Okénko“ (ID 3474981) v souladu se zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách.

Poskytuje sociální službu 12 lidem s mentálním, tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením. Nabízíme možnost získat, prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Způsob poskytování sociální služby

Služby sociální péče jsou v rámci chráněného bydlení poskytovány nepřetržitě.

Zaměstnanci se střídají na denní a noční směny tak, aby byl vždy přítomen jeden pracovník v sociálních službách. Mezi obyvateli jsou i lidé, kteří mají takový handicap, že potřebují nepřetržitou podporu v úkonech soběstačnosti a péče a nemohou zůstat v budově podstatnou část dne samotní.

Cílem služby bylo a je, aby se obyvatelé učili žít běžným způsobem života, začleňovali se do většinové společnosti, využívali služeb dostupných pro obyvatele Jindřichova Hradce, navštěvovali kulturní i sportovní akce apod.

Obyvatel má možnost naučit se, procvičit si, zachovat dovednosti, které jsou nezbytné pro samostatný život.

Obyvatel má větší svobodu v rozhodování v tom, co budu jíst , kdy půjde spát , co bude poslouchat , jaké bude chovat zvíře, kdy se půjde koupat , kam a s kým půjde na procházku , a jak se budu bavit , , , , …

 

I u nás se ovšem musí dodržovat jistá pravidla společného soužití!

Služba byla do 1.9.2012 poskytovaná v rodinném domě typu „okál“ a současně zde byla poskytována i služba Sociálně terapeutické dílny „Okénko“ a zaměstnávány osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Prostory Okálu již neumožňovaly zvyšování kapacity a uspokojení poptávky. V prostorách Okálu byla velká koncentrace osob na malém prostoru, provozy již vzájemně kolidovaly a byla potřeba oddělit chráněné bydlení od dílenského provozu.

V roce 2012 se nám podařilo rozdělit provozy, upravit prostory Okálu čistě pro potřeby užívání chráněným bydlením. Navýšení kapacity z 6 na 12 obyvatel a  zajištění kvalitního týmu pracovníků bylo pomyslnou špičkou ledovce ve vykonané práci celého týmu Oken.

Výsledkem výše uvedených kroků je využití veškerých nadzemních prostor pro potřeby chráněného bydlení. Provedené úpravy umožnily nabízet a poskytovat službu pro 12 obyvatel ve 4 jednolůžkových pokojích, 2 bezbarierových apartmánech a 2 dvoulůžkových pokojích v prostorách, které v současné době opravdu odpovídají běžnému způsobu bydlení.

Obyvatelé chráněného bydlení mají tedy k dispozici: svůj pokoj, společnou kuchyni obývák s jídelnou, sušárnu a prádelnu. Velkou výhodou objektu je možnost užívání a relaxace na nově zrekonstruované zahradě s pergolou.

 

POPIS REALIZACE SLUŽBY (PDF)