Get Adobe Flash player

D-Klub

Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě  paní Jany Vojáčkové. Obsahem aktivity byla pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb sdružení a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb.

Během roku 2009 se činnost klubu velmi zkvalitnila a její pravidelnou a nejdůležitější aktivitou se staly návštěvy vybraných seniorů DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci  s DS Otín a členky klubu uzavřely s O.S. Okna dobrovolnickou smlouvu. Setkání klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková Klub navštěvovalo devět dobrovolníků. Všechny činnosti klubu jsou plně dobrovolnické, i nadále klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana Vojáčková. Kontakt: vojackovajana@seznam.cz, 775 633 088

Přímo z úst dobrovolníků zazněla tato slova:

“Jsem ráda, že mohu pomáhat a dělat něco, co má v životě smysl.”
“Těšíme se na sebe a to je hodně.”
“Tato činnost povznáší. Nepotřebuji být za ni chválena. Přirozeně přináší uspokojení. Je to něco, co mne nastartovalo.”
“Je pro mne důležitý pocit, že jsem si tuto aktivitu zvolila sama.”
“Je pro mne podstatné setkání s lidmi a to, že jim mohu přinést kus sebe a radosti.”