Get Adobe Flash player

Program Pět P

Přátelství  Prevence  Pomoc  Péče  Podpora

Volnočasový sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem – dobrovolníkem.

Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se  2 – 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností a účastní se pravidelných supervizí.

Dvojice dobrovolník – dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání.

Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty – Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC OKÉNKO a klubovna Dobrovolnického centra, potáborové setkání i nadále konáme na „Gobelínce“ – pracovišti  Speciálních škol v Jindřichově  Hradci. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně je program podpořen Ministerstvem vnitra ČR a Městem Jindřichův Hradec.

Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka a koordinátorka programu, Lenka Havlová – asistentka koordinátorky, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová – diagnostik.

Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne 31. 8. 2005 MV ČR udělilo O.S. OKNA  AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě a tato akreditace byla v r. 2009 prodloužena o další tři roky.

Více informací na PetP.fm.vse.cz.